RECYKLING

Suns Sp z o. o prowadzi działalność w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych na podstawie pozwoleń wydanych przez właściwe urzędy:

  • pozwolenie na zbieranie i składowanie odpadów
  • pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
  • pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów